English

Общи условия и рискове при видеозаснемане от въздуха

Условията и риска за видеозаснемане с дрон от въздуха следва да бъдат оценени внимателно както предварително, така и на място по време на снимките, за да може да няма пострадали хора, животни или техника, както и да може да се заснеме събитието или обекта по желания начин, особено в случаите когато това събитие или обект не може да бъде заснето повторно.

За нас от bobDrone innovations безопастността е от първостепенно значение и играе основна роля в решението дали да се предприемат съответните снимачни дейности, включително и в случаите, когато рискът от опастност е забелязан в снимачния ден, и не е бил предвиден предварително.

Атмосферните условия които не са благоприятни за заснемане на видео или снимки от въздуха и увеличават риска за техниката и могат да компроментират качеството на записа са следните: магнитни бури, дъжд, снеговалеж, вятър над 20 км/ч, температури около и под 0 градуса или над 35 градуса, плътни мъгли и максимална влажност на въздуха.

Снимките са зависими и от естествената светлина, която е налична през деня и от друга страна - от заданието на клиента. Например, ако крайтата цел на видеото е придаване на приятно настроение и топлота, но снимките се проведат в облачен ден този ефект и внушение ще е трудно постижим в последствие. Ако обектът на видеозаснемане или събитието позволяват, е възможно подбиране на точното време на деня за видеозаснемането от въздуха с цел използване на най-добрата за целта осветеност на деня. Правилото Златния час повелява, че най-добрия момент за снимки е часът по изгрев и часът около залез. Разбира се, принципно, цялата светла част на деня е подходяща и всичко зависи от крайната цел която се търси и начина на подбиране на ъглите на заснемане.

Околната среда в която ще се извършва заснемане с дрон от въздуха може да повлияе на риска за хора, животни и техника. Например, в градска среда при наличието на много сгради, улично окабеляване, антени от всякакъв характер и др. са възможни радиосмущения от клетъчната мрежа на мобилни оператори, от WiFi инсталации или други мощни радио-предавателни инсталации. В полет, дронът осъществява радио връзка за управление на честота 2.4GHz или 5.8GHz (auto), предава видео картина в реално време на честота 2.4GHz или 5.8GHz (auto), и същевременно разчита на сателитна връзка. Ето защо, рискът от загуба на сигнал за контрол на дрона, загуба на видео сигнал или загуба на сателитна връзка се увеличава.

В извънградски условия рискове се пораждат предимно за техниката при осъществяване на снимки от въздуха над заводнени територии (реки, езера, язовири, море и т.н.) или над недостъпни и отдалечени терени, които не могат да бъдат достъпени в случай че дронът се приземи аварийно (блата, пропасти). Рискът е голям и при заснемане от въздуха на природни бедствия като пожари, наводнения или заснемане на взривяване на сгради - наличие на пушек, прах.

Полети в непосредствена близост до летища, ТЕЦ, АЕЦ, военни обекти, посолства, високоволтови кабелно-преносни мрежи, телевизионни кули и мощни антени и др. не се извършват без предварително разрешение което клиентът трябва да осигури.

Човешкият фактор е водещ при оценяване на риска, тъй като последствията за здравето и живота могат да бъдат необратими. Рискът от наранявания е висок, когато на мястото на снимките случайно или нарочно хора попаднат на пътя на дрона или машината се удари в тях поради различни непредвидени обстоятелства. Такъв инцидент може да се породи и от любопитството и неосведомеността на хората в близост до мястото на снимките (особено от деца). Следователно хората участващи в снимките трябва да бъдат инструктирани предварително, а ако има случайно преминаващи хора - те да бъдат възпирани своевременно от асистент-наблюдатели.

Полети в непосредствена близост и над тълпи от хора, митинги, събития с непредвиден поток на хора се считат за особено рискови.

Отдалечеността на обекта за въздушно заснемане от мястото на излитане и съответно времетраенето на полета, могат да породят допълнителни рискове също - загуба на видеосигнал или загуба на контрол над дрона, пълен разряд на батерията водещ до аварийно кацане и т.н. Полети на разстояние повече от 1000 метра са високо рискови, особено при наличие на естествени или изкуствени прегради препречващи пряката радио и видео връзка между дрона и оператора.

В зависимост от мисията и обекта за въздушно заснемане е възможно да се отдели съответното време за предварителен оглед и планиране на снимачните дейности, особено в случаите, когато няма да има възможност за повторно заснемане. Това може да наложи оглед в ден преди снимките или известно време преди началото на самите въздушни снимки.

Времето за зареждане на една батерия на дрона е около 45-50 минути, а полетното време зависи от начина на летене и е със средна продължителност от 23 мин. Разполага се с три такива батерии, което позволява почти постоянно заснемане (висене) във въздуха и изчакване за търсения кадър. Следователно, за получаване на повече използваем видеоматериал е препоръчително излитане в близост до мястото обекта на въздушно заснемане, за да не се губи полетно време в придвижване на дрона и неговото връщане.

При продължителни снимачни дейности в извън градска среда е необходимо осигуряване на източник на захранване и технологично време за презареждане на батериите на снимачния дрон - например от автомобил или генератор.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


НАЧАЛО | УСЛУГИ | ВИДЕО | ФОТО | УСЛОВИЯ | ЦЕНИ | КОНТАКТИ

Copyright © 2014-2018 - bobDrone innovations. All rights reserved.