English

Цената зависи от различни фактори, които трябва да се уточнят за всеки конкретен проект: 

 • Необходимото време в което техника и оператор са ангажирани (обикновено половин или цял снимачен ден).
 • Дали снимките са в делничен ден или празничен/почивен ден.
 • Вид и брой на сцените за заснемане.
 • Продължителност на видеоматериала.
 • Вид на предоставения материал - сурово видео или готов клип с включен монтаж (или и двете).
 • Необходимост от транспорт до мястото на снимки и между различните сцени обект на видеозаснемане.
 • Необходимост от пешеходно придвижване заедно с техниката в различни райони за провеждане на снимки.
 • Необходимост от режисура и сценарий или работа по инструктаж на клиента.
 • Необходимост от предварителен оглед.
 • Необходимост от пренощуване.
 • В случай на видео пост продуциране - времето за което трябва да бъде предоставен готовия материал.
 • Цената зависи и от вида на преотстъпване на правата върху видеоматериалите - ексклузивни права или не-ексклузивни права.

Не на последно място се прави и оценка на риска за хора и животни, и риск за техниката, материални рискове и т.н. Повече информация за тези рискове и условия може да видите тук.

В случай на възникване на непредвидени обстоятелства непосредствено или по време на снимките, непозволяващи осъществяането на снимките (метеорологични или други причини, независещи от bobDrone innovations), са дължими всички такси свързани с транспорт и време в което са ангажирани оператор и техника, както и такси свързани с предварителен оглед и планиране, ако има направени такива.

Заплащането на транспортните разходи се извършва веднага след предоставяне на съответния платежен документ за закупено гориво. В рамките на гр. София транспорт не се начислява.

Предоставянето на съответния направен видеоматериал (сурови кадри и/или монтиран клип) се извършва единствено след заплащане на цялата дължима сума.

Моля, осъществете контакт с нас, за да получите повече информация и оферта според конкретния случай.

 
 
 
 
 
 
 
 


НАЧАЛО | УСЛУГИ | ВИДЕО | ФОТО | УСЛОВИЯ | ЦЕНИ | КОНТАКТИ

Copyright © 2014-2018 - bobDrone innovations. All rights reserved.